10 grudnia 2012

Podsumowanie konferencji „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”

szkola promujaca zdrowie4 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyła się wojewódzka konferencja pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, wielu instytucji wspierających od lat ruch Szkół Promujących Zdrowie w województwie lubuskim, pracownicy szkół wyższych oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci i przede wszystkim dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.

 

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z historią ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i w województwie lubuskim, prezentacja dorobku Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wymiana doświadczeń dyrektorów szkół w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej uczniów. Podczas konferencji wręczone zostały Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Konferencja rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gorzowie Wlkp., przedszkola promującego zdrowie. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Bognę Ferensztajn, Lubuskiego Kuratora Oświaty, głos zabrali zaproszeni goście:

  • Małgorzata Krasowska – Marczyk – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w imieniu Wojewody Lubuskiego,
  • Jerzy Kaliszan – dyrektor WOM w Gorzowie Wlkp. w imieniu Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Macieja Szykuły,
  • Grażyna Jakubczyk – w imieniu dyrektora ODN w Zielonej Górze
  • oraz Antoni Bochonko, współtwórca gorzowskiej sieci SzPZ.

List Katarzyny Stępniak, Krajowego Koordynatora ds. Promocji Zdrowia w Szkole skierowany do uczestników konferencji odczytała Grażyna Skoczek, przedstawiciel Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE w Warszawie.

 

Następnie pod przewodnictwem Ewy Rawy, dyrektora Wydziału Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły się obrady. Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Skoczek, która omówiła teoretyczne podstawy oraz historię i współczesność SzPZ. Następnie Ewa Rawa, Wojewódzki Koordynator SzPZ przedstawiła „wczoraj i dziś” Lubuskiej Sieci SzPZ. Swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia i pracy w SzPZ podzieliła się Grażyna Grela, były dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich. Dorobek Szkoły Podstawowej w Zawadzie, pierwszej szkoły w województwie lubuskim z Krajowym Certyfikatem SzPZ, zaprezentowała dyrektor Jolanta Jasińska. Na zakończenie Bogna Ferensztajn wręczyła Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty SzPZ.

 

Konferencję podsumowała Ewa Rawa, prowadząca całość obrad. Podkreśliła rolę SzPZ w polskim systemie oświaty oraz zachęciła do rozszerzenia idei promocji zdrowia na inne szkoły i placówki oświatowe w województwie lubuskim.

 

 

Materiały pokonferencyjne :

w trakcie przygotowywania…

 

{gallery}galerie/lm/zdrowie{/gallery}