5 grudnia 2018

Podpisanie umów przystąpienia szkół do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zapraszamy dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na spotkanie celem podpisania umów. Spotkanie odbędzie się 20.12.2018 o 10:00 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66 w Zielonej Górze. Proszę o zabranie pieczątki szkoły, pieczątki imiennej oraz zgody organu prowadzącego (w przypadku braku zgody organu będziemy prosić o jej dosłanie pocztą).