6 czerwca 2017

Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

W związku z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, dotyczącym wsparcia ofiar handlu ludźmi oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania i zapobiegania temu zjawisku, na prośbę Ministra Edukacji Narodowej bardzo proszę Państwa Dyrektorów o poświęcenie jednej lekcji – w ramach godziny z wychowawcą – tematyce zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi oraz nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

Pomocą w poruszeniu z uczniami tego tematu może być gotowy scenariusz, opracowany przez Fundację dajemy Dzieciom Siłę, który można pobrać ze strony www.handelludzmi.eu
Ponadto Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA dysponuje materiałami edukacyjnymi (komiksy, płyty), które mogą zostać przesłane do zainteresowanych szkół.
Wszelkiej pomocy merytorycznej udzielą zainteresowanym dyrektorom szkół pracownicy Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest p. Agata Kobylińska, tel. 22/5152312, email: zespol.handel@mswia.gov.pl

Jeszcze raz proszę o przeprowadzenie z uczniami zajęć związanych z tematyką handlu ludźmi. Podjęcie tego tematu – w opinii Ministerstwa – niewątpliwie podniesie świadomość młodzieży, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia nauki czy pracy, zwłaszcza w zbliżającym się okresie wakacyjnym.

Jeśli zechcą się Państwo podzielić przykładami podejmowanych w Państwa szkole działań w tym obszarze, bardzo proszę o przekazanie informacji do p. Ewy Krzyżanowskiej, st. wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO, w terminie do 30 września 2017 roku, na adres: e.krzyzanowska@ko-gorzow.edu.pl

(-) Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty