4 marca 2020

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” – Moduł II

Moduł II jest to pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II ustala się:

  • od 1 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
  •  od dnia 1 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Wszelkie informacje o programie, kierunkach działań, adresatach programu i wysokości dofinansowanie oraz wzór wniosku o dofinansowanie na wymieniony Moduł dostępne są w:

Dziale Rehabilitacji Społecznej

Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wielkopolski

(pokój 233) tel. 95 7151 366/367

 

 

www.gcprgorzow.pl

www.pfron.org.pl