22 listopada 2022

Panel Dyskusyjny pt.: „Mediacja obligatoryjna w RP – możliwości oraz szanse vs mity i ograniczenia”

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Partnerami Merytorycznymi: Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim,  Wyższą Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza 8 grudnia 2022 r. na  Panel Dyskusyjny pt.: „Mediacja obligatoryjna w RP – możliwości oraz szanse vs mity i ograniczenia” odbędzie się w Sądzie Okręgowym w  Gorzowie Wielkopolskim w godzinach 14.00-18.30.

Celem Paneli jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów. Seminaria trwają około 4h i są bezpłatne dla uczestników.

Więcej informacji: https://rigp.pl/panel-dyskusyjnypt-mediacja-obligatoryjna-w-rp-mozliwosci-oraz-szanse-vs-mity-i-ograniczenia,1117,pl

Załączniki