26 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
25 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO
21 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
20 marca 2012

Warsztaty „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego”

alt
Ośrodek Rozwoju Edukacji i British Council zapraszają doradców metodycznych, konsultantów i nauczycieli języka angielskiego na kolejną edycję warsztatu "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego", które odbędzie się 29 marca w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.    
1 marca 2012

Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

alt
  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciele przygotowywani są do realizacji zajęć podczas trzydniowych nieodpłatnych szkoleń, na których otrzymają komplet materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami.
1 marca 2012

Projekt EDUSCIENCE – Spotkanie Wojewódzkie

alt
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk wraz z Partnerami: Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o., American Systems Sp. oraz Accelerated Learning Systems Ltd. serdecznie zapraszają na Spotkanie Wojewódzkie realizowane w ramach projektu unijnego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne, pt.: Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE.
1 marca 2012

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

minizlonierzywykletych2
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto państwowe upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce.   Instytut Pamięci Narodowej wraz z TVP Historia przygotowują akcje edukacyjną „PRZYWRÓĆMY ICH PAMIĘCI”, która skierowana jest do uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.   Prosimy, aby szkoły 1 marca zorganizowały, według scenariusza opracowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, „Popołudnie teatralne z Żołnierzami Wyklętymi”.
Głównym punktem spotkania, będzie wyemitowany na antenie TVP Historia, oparty na faktach, spektakl Teatru Telewizji „Tajny współpracownik” w reż. Krzystofa Langa (spektakl będzie też emitowany w Internecie).