30 listopada 2012

Nominacja nowego Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo LKO
29 listopada 2012 r. w Filharmonii Gorzowskiej Pani Bogna Ferensztajn odebrała z rąk Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego nominację na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. Podczas narady z dyrektorami szkół województwa lubuskiego Wojewoda podziękował również za dotychczasowe pełnienie obowiązków Panu Radosławowi Wróblewskiemu, który pozostanie na stanowisku Lubuskiego Wicekuratora Oświaty.   W swoim wystąpieniu oraz w trakcie rozmowy z dyrektorami szkół Pani Ferensztajn, wyczerpująco odpowiadając na wszystkie zadane pytania, zaprezentowała swoją koncepcją pracy i poinformowała o głównych kierunkach działań na stanowisku Lubuskiego Kuratora Oświaty,   W dalszej części narady Pan Radosław Wróblewski, Lubuski Wicekurator Oświaty omówił możliwości finansowania działań edukacyjnych w 2013 roku oraz realizację priorytetowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.
W naradzie wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego. Spotkanie prowadzili uczniowie II Liceum Ogólnokształ-cącego w Gorzowie Wlkp., Kinga Nyga i Michał Werda. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Muzyki Dawnej „Flauto Dolce” z Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku.
28 listopada 2012

Konferencja „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”

szkola promujaca zdrowie
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Promujących Zdrowie województwa lubuskiego   W bieżącym roku obchodzony jest jubileusz 20-lecia ruchu Szkół Promujących Zdrowie. Włączając się w rocznicowe obchody pragniemy zaprosić dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie, należących do wojewódzkiej sieci SzPZ na konferencję pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2012 r. w godzinach 10:00-13:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 (wejście od strony ul. Kosynierów Gdyńskich).    Głównym celem konferencji jest prezentacja historii oraz dorobku ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i w województwie lubuskim, a także wymiana doświadczeń dyrektorów szkół w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej uczniów. Podczas spotkania wręczone zostaną Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie (lista szkół w załączeniu).   Ze względu podniosłą rangę tego wydarzenia do udziału w konferencji zaproszone zostały osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci Szkół Promujących Zdrowie, przedstawiciele instytucji wspierających ten ruch w województwie lubuskim oraz dyrektorzy SzPZ.   Rejestracja uczestników do 2 grudnia 2012 r. pod adresem  http://www.ko-gorzow.edu.pl/konferencje    p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty / - / Radosław Wróblewski   
13 listopada 2012

Konferencja dotycząca procedury Niebieskiej Karty – Systemowo i interdyscyplinarnie wobec przemocy

towarzystwo rozwoju rodziny
Towarzystwo Rozwoju Rodziny, oddział w Zielonej Górze zaprasza do udziału w bezpłatnej Konferencji dotyczącej procedury Niebieskiej Karty - Systemowo i interdyscyplinarnie wobec przemocy, która realizowana jest we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o. w Zielonej Górze.
13 listopada 2012

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

ws sanitar
Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych   W dniu 16 listopada 2012 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. organizuje konferencję ph. „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, skierowaną do powiatowych i szkolnych koordynatorów programów profilaktycznych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konferencji jest ukazanie wpływu odżywiania na procesy biochemiczne, zachodzące w organizmie oraz zasadności wykonywania badań w profilaktyce nowotworów.  
8 listopada 2012

Sposób organizacji dożywiania i jego forma – ankieta dla dyrektorów szkół i placówek

logo ko
W związku ze zwiększającym się od 1 października 2012 r. kryterium dochodowym uprawniającym uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków, na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, została przygotowana ankieta monitorująca realizację funkcji opiekuńczej szkoły w powyższym zakresie.     Dyrektorzy szkół i placówek proszeni są wypełnienie i przesłanie ankiety, która będzie aktywna w Elektronicznym Systemie Ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie 08- 30.11.2012 r.  (nie dot. przedszkoli)
6 listopada 2012

Diagnoza wiadomości i umiejętności uczniów klasy trzeciej gimnazjum

cket
Szanowni Państwo,

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że zestawy zadań na diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich gimnazjum, o której przekazano informację w komunikacie z 27 września 2012 r., są przygotowane dla uczniów piszących arkusz standardowy (A1), jak również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arkusze A4, A5, A6, A7, A8).
5 listopada 2012

Działalność koła plastycznego

zs specjalnych krosno odrzanskie
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim prezentujemy przykład dobrej praktyki – Działalność koła plastycznego   Udział uczniów w zajęciach koła plastycznego znacząco wpływa na usprawnianie zaburzonych funkcji dzieci. Wzbogacają one swoje doświadczenia poznawcze, rozwijają sprawność manualną, uczą się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w licznych konkursach plastycznych mogą poczuć radość z odnoszonych sukcesów, co ma olbrzymie znaczenie w procesie rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.