27 września 2011

Projekt innowacyjny „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”

Towarzystwo Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie zaprasza do udziału w II etapie projektu innowacyjnego „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”, który realizowany jest w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
31 sierpnia 2011

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
29 sierpnia 2011

„Weź kurs na wielokulturowość” – kurs trenera kompetencji międzykulturowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość" rozpoczęła 22 sierpnia 2011 r. rekrutację na 10-miesięczny Kurs trenera kompetencji międzykulturowych dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym (pracowników i pracowniczek oświaty, urzędów samorządowych, służb mundurowych, służb medycznych). zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji trenerskich i umiejętności pracy z grupą metodami aktywnymi w takich obszarach tematycznych jak: prawa człowieka, wielokulturowość, czy integracja społeczna obywateli państw trzecich w Polsce i relacje urzędnik służby publicznej – imigrant
4 sierpnia 2011

Regionalny Konkurs Grantowy

Informujemy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego! W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 - 19 lat) z małych miejscowości.
4 sierpnia 2011

Napisz scenariusz zajęć nt. EFS!

baner
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłaszają ogólnopolski konkursu na scenariusz zajęć nt. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Prace konkursowe można zgłaszać w 3 kategoriach: - stworzenie scenariusza lekcji nt. EFS
- przygotowanie scenariusza projektu edukacyjnego nt. EFS
- przygotowanie scenariusza warsztatu dydaktycznego i metodycznego nt. EFS Konkurs jest adresowany do nauczycieli i studentów.
12 lipca 2011

Projekt „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza do udziału w projekcie  „Nauczyciel przedmiotów zawodowych".  Obejmuje on realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie). Udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny.
10 czerwca 2011

Monitoring osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011

Wzorem lat ubiegłych, doceniając pracę uczniów, nauczycieli i szkół, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przygotuje opracowanie prezentujące osiągnięcia uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego w olimpiadach, konkursach, turniejach oraz zawodach sportowych i strzeleckich organizowanych w roku szkolnym 2010/2011 na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.