16 stycznia 2013

Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

zdjecie DP zary
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”   Poprzez realizację programu uczniowie poszerzają swoją wiedzę o naturalnym środowisku, poznają różne regiony kraju i ich przyrodę, współpracują w grupie, uczą się poprzez działanie, rozwijają swoja osobowość. Poznają zasady zdrowego stylu życia i praktycznie je stosują. Tego rodzaju forma zdobywania wiedzy i umiejętności cieszy się w szkole powodzeniem, rodzice chętnie wyrażają zgodę na edukację na łonie natury. Niezaprzeczalny jest również pozytywny efekt wychowawczy tego rodzaju przedsięwzięcia.
16 stycznia 2013

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich

logo ko
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich prezentujemy przykład dobrej praktyki – Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich   Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich został zaakceptowany przez większość szkół w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Świadczy o tym coroczny udział uczniów z różnych placówek. Konkurs został także pozytywnie odebrany przez sponsorów, którzy fundują nagrody dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników, a także słodki poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów po zakończonym konkursie. Konkurs został wysoko oceniony przez nauczycieli ze szkół biorących w nim udział.  
16 stycznia 2013

Koło fotograficzne

zdjecie sample 1
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Koło fotograficzne   Forma pracy z dziećmi w postaci koła fotograficznego uczy w szczególny sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Uwrażliwia na piękno przyrody, uczy dostrzegania tego, na co w normalnych warunkach dziecko nie zwróciłoby uwagi. Dzieci dzięki prowadzonym zajęciom nabywają umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i poznają arkana sztuki fotografowania. Teoria połączona z praktyką daje wspaniałe efekty.
7 stycznia 2013

Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka

logo ko
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka   Praca z książką w przedszkolu jest doskonałym źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Dociera do dziecka w każdym potrzebnym momencie jego życia. Rozbudza chęć do poznawania nowych rzeczy wspomaga rozwój emocjonalny, estetyczny i moralny. Przedszkolaki odwiedzające bibliotekę mają założone karty, na których następuje rejestracja wypożyczanych bajek, baśni. Rodzice czytają dzieciom – dzieci słuchają i odzwierciedlają treści czytanych bajek na kartkach. Każda z nich jest stroną powstającej wspólnie z rodzicami opowieści. Powstałe ,, książeczki” uczestniczą następnie w konkursie literackim  pt. ,, Chodź opowiem Ci bajeczkę - moja własna książeczka”. Dzieci stają się prawdziwymi autorami. Rozwijają się ich zainteresowania czytelnicze, wzbogaca język, podnosi sprawność komunikowania się, rozwija pamięć, uczy myślenia, kształci umiejętność słuchania niezbędną w edukacji szkolnej.  
7 stycznia 2013

II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

logo ko
Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu prezentujemy przykład dobrej praktyki – II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”   Zamierzeniem organizatorów konferencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu oraz Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka jest nie tylko szeroka działalność promocyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim pobudzenie do refleksji i poszerzenie wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się niepełnosprawni oraz ich opiekunowie. Konferencja zyskała aprobatę Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Żagańskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, którzy  objęli patronat honorowy nad konferencją.  
4 stycznia 2013

Zestawy pytań i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

questionmark
Przedstawiamy zestawy pytań i odpowiedzi dotyczące konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2012/2013 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Materiał będzie sukcesywnie uzupełniamy danymi z przeprowadzonych konkursów po ich zakończeniu.
2 stycznia 2013

Staże dla nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

fundacja hereditas
Fundacja Hereditas zaprasza nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w 3. edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.  
30 grudnia 2012

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
30 grudnia 2012

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
27 grudnia 2012

Rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
20 grudnia 2012

Projekt „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu” – dla nauczycieli zawodu kucharz oraz zawodów pokrewnych i technik technologii żywności oraz zawodów pokrewnych

patissier chocolatier mistrzowie nauczycielom zawodu
Organizatorzy zapraszają  nauczycieli zawodu kucharz oraz zawodów pokrewnych i technik technologii żywności oraz zawodów pokrewnych do bezpłatnego udziału w projekcie „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu”.
18 grudnia 2012

Liczba uczniów, którym zostały przekazane materiały informacyjne na temat cyfryzacji naziemnej – ankieta

logo ko
W związku z pismem Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej Małgorzaty Szybalskiej, Lubuski Kurator Oświaty zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety (umieszczonej w systemie ankiet) do 31.12.2012 r. Pytanie zawarte w ankiecie dotyczy liczby uczniów, którym zostały przekazane materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na temat cyfryzacji telewizji naziemnej.