30 grudnia 2012

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
30 grudnia 2012

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
27 grudnia 2012

Rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
20 grudnia 2012

Projekt „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu” – dla nauczycieli zawodu kucharz oraz zawodów pokrewnych i technik technologii żywności oraz zawodów pokrewnych

patissier chocolatier mistrzowie nauczycielom zawodu
Organizatorzy zapraszają  nauczycieli zawodu kucharz oraz zawodów pokrewnych i technik technologii żywności oraz zawodów pokrewnych do bezpłatnego udziału w projekcie „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu”.
18 grudnia 2012

Liczba uczniów, którym zostały przekazane materiały informacyjne na temat cyfryzacji naziemnej – ankieta

logo ko
W związku z pismem Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej Małgorzaty Szybalskiej, Lubuski Kurator Oświaty zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety (umieszczonej w systemie ankiet) do 31.12.2012 r. Pytanie zawarte w ankiecie dotyczy liczby uczniów, którym zostały przekazane materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na temat cyfryzacji telewizji naziemnej.
17 grudnia 2012

Akcje edukacyjno – informacyjne „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”

Bezpieczny Stok-ikonka-biała
Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera akcje edukacyjno – informacyjne „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”.
Ze szczegółami akcji można się zapoznać na stronach internetowych:   www.wypoczynek.men.gov.pl, www.bezpiecznienastoku.pl, www.msport.gov.pl   Do pobrania : list Sekretarza Stanu MEN, Pana Tadeusza Sławeckiego
11 grudnia 2012

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012

logo LKO
Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Lubuski Kurator Oświaty w każdym roku szkolnym opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 31 października, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.    W związku z powyższym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. został opracowany dokument pod nazwą: ,,Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012”, w którym zawarto wnioski
z przeprowadzonych we wskazanym okresie ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych, jak również z działań Lubuskiego Kuratora Oświaty na rzecz wspomagania szkół i placówek.   Zachęcając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. dokumentem, wierzę, że przyczyni się do poprawy i doskonalenia pracy szkół i placówek, w których Państwo pracują.   (-) Bogna Ferensztajn Lubuski Kurator Oświaty
10 grudnia 2012

Podsumowanie konferencji “20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”

szkola promujaca zdrowie
4 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyła się wojewódzka konferencja pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, wielu instytucji wspierających od lat ruch Szkół Promujących Zdrowie w województwie lubuskim, pracownicy szkół wyższych oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci i przede wszystkim dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.
6 grudnia 2012

Projekt ,,Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych” – praktyki zawodowe dla nauczycieli

upemi
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wraz z Green Energy Sp. z o.o., zaprasza do udziału w projekcie ,,Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS i skierowanego do nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół rolniczych.
30 listopada 2012

Nominacja nowego Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo LKO
29 listopada 2012 r. w Filharmonii Gorzowskiej Pani Bogna Ferensztajn odebrała z rąk Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego nominację na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. Podczas narady z dyrektorami szkół województwa lubuskiego Wojewoda podziękował również za dotychczasowe pełnienie obowiązków Panu Radosławowi Wróblewskiemu, który pozostanie na stanowisku Lubuskiego Wicekuratora Oświaty.   W swoim wystąpieniu oraz w trakcie rozmowy z dyrektorami szkół Pani Ferensztajn, wyczerpująco odpowiadając na wszystkie zadane pytania, zaprezentowała swoją koncepcją pracy i poinformowała o głównych kierunkach działań na stanowisku Lubuskiego Kuratora Oświaty,   W dalszej części narady Pan Radosław Wróblewski, Lubuski Wicekurator Oświaty omówił możliwości finansowania działań edukacyjnych w 2013 roku oraz realizację priorytetowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.
W naradzie wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego. Spotkanie prowadzili uczniowie II Liceum Ogólnokształ-cącego w Gorzowie Wlkp., Kinga Nyga i Michał Werda. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Muzyki Dawnej „Flauto Dolce” z Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku.
28 listopada 2012

Konferencja “20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”

szkola promujaca zdrowie
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Promujących Zdrowie województwa lubuskiego   W bieżącym roku obchodzony jest jubileusz 20-lecia ruchu Szkół Promujących Zdrowie. Włączając się w rocznicowe obchody pragniemy zaprosić dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie, należących do wojewódzkiej sieci SzPZ na konferencję pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2012 r. w godzinach 10:00-13:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 (wejście od strony ul. Kosynierów Gdyńskich).    Głównym celem konferencji jest prezentacja historii oraz dorobku ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i w województwie lubuskim, a także wymiana doświadczeń dyrektorów szkół w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej uczniów. Podczas spotkania wręczone zostaną Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie (lista szkół w załączeniu).   Ze względu podniosłą rangę tego wydarzenia do udziału w konferencji zaproszone zostały osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci Szkół Promujących Zdrowie, przedstawiciele instytucji wspierających ten ruch w województwie lubuskim oraz dyrektorzy SzPZ.   Rejestracja uczestników do 2 grudnia 2012 r. pod adresem  http://www.ko-gorzow.edu.pl/konferencje    p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty / - / Radosław Wróblewski