12 lutego 2013

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
5 lutego 2013

Podsumowanie konferencji “Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole
31 stycznia 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole, w której wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz przedstawiciele organizacji, skupiających mniejszości narodowe w naszym województwie. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
5 lutego 2013

„Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej”

centrum edukacji obywatelskiej
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna nabór nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do projektu „Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22 stycznia 2013

„Przedsiębiorcze szkoły” – materiały edukacyjne

przedsiebiorcze-szkoly
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza nauczycieli przedmiotów ekonomicznych do bezpłatnego korzystania z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla szkół ponadgimnazjalnych, które powstały w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorcze szkoły” na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty; działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia oraz do skorzystania z możliwości udziału w spotkaniach on-line, w trakcie których zaprezentowane zostaną narzędzia i możliwości ich wykorzystywania.
22 stycznia 2013

Fundusze unijne dla oświaty

efs 2 sek
Szanowni Państwo,   Pragniemy poinformować, że została uruchomiona nowa strona internetowa Fundusze unijne dla oświaty (www.efs.men.gov.pl). Zmieniona witryna porządkuje dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dostęp do strony jest także możliwy poprzez kliknięcie w banner umiejscowiony w lewej częsci strony internetowej ko-gorzow.edu.pl
16 stycznia 2013

Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

zdjecie DP zary
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Innowacja pedagogiczna pt. „Dbałość o zdrowie i przyrodę dzieci w wieku wczesnoszkolnym”   Poprzez realizację programu uczniowie poszerzają swoją wiedzę o naturalnym środowisku, poznają różne regiony kraju i ich przyrodę, współpracują w grupie, uczą się poprzez działanie, rozwijają swoja osobowość. Poznają zasady zdrowego stylu życia i praktycznie je stosują. Tego rodzaju forma zdobywania wiedzy i umiejętności cieszy się w szkole powodzeniem, rodzice chętnie wyrażają zgodę na edukację na łonie natury. Niezaprzeczalny jest również pozytywny efekt wychowawczy tego rodzaju przedsięwzięcia.
16 stycznia 2013

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich

logo ko
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich prezentujemy przykład dobrej praktyki – Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich   Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas trzecich został zaakceptowany przez większość szkół w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Świadczy o tym coroczny udział uczniów z różnych placówek. Konkurs został także pozytywnie odebrany przez sponsorów, którzy fundują nagrody dla zwycięzców, upominki dla wszystkich uczestników, a także słodki poczęstunek dla uczniów i ich opiekunów po zakończonym konkursie. Konkurs został wysoko oceniony przez nauczycieli ze szkół biorących w nim udział.  
16 stycznia 2013

Koło fotograficzne

zdjecie sample 1
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Koło fotograficzne   Forma pracy z dziećmi w postaci koła fotograficznego uczy w szczególny sposób postrzegania otaczającej rzeczywistości. Uwrażliwia na piękno przyrody, uczy dostrzegania tego, na co w normalnych warunkach dziecko nie zwróciłoby uwagi. Dzieci dzięki prowadzonym zajęciom nabywają umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i poznają arkana sztuki fotografowania. Teoria połączona z praktyką daje wspaniałe efekty.
7 stycznia 2013

Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka

logo ko
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – Przedszkolna Biblioteka Kubusia Puchatka   Praca z książką w przedszkolu jest doskonałym źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Dociera do dziecka w każdym potrzebnym momencie jego życia. Rozbudza chęć do poznawania nowych rzeczy wspomaga rozwój emocjonalny, estetyczny i moralny. Przedszkolaki odwiedzające bibliotekę mają założone karty, na których następuje rejestracja wypożyczanych bajek, baśni. Rodzice czytają dzieciom – dzieci słuchają i odzwierciedlają treści czytanych bajek na kartkach. Każda z nich jest stroną powstającej wspólnie z rodzicami opowieści. Powstałe ,, książeczki” uczestniczą następnie w konkursie literackim  pt. ,, Chodź opowiem Ci bajeczkę - moja własna książeczka”. Dzieci stają się prawdziwymi autorami. Rozwijają się ich zainteresowania czytelnicze, wzbogaca język, podnosi sprawność komunikowania się, rozwija pamięć, uczy myślenia, kształci umiejętność słuchania niezbędną w edukacji szkolnej.  
7 stycznia 2013

II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

logo ko
Na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu prezentujemy przykład dobrej praktyki – II WOJEWÓDZKA KONFERENCJA METODYCZNO – NAUKOWA „SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”   Zamierzeniem organizatorów konferencji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu oraz Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka jest nie tylko szeroka działalność promocyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim pobudzenie do refleksji i poszerzenie wiedzy na temat problemów, z jakimi borykają się niepełnosprawni oraz ich opiekunowie. Konferencja zyskała aprobatę Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Starosty Powiatu Żagańskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty, którzy  objęli patronat honorowy nad konferencją.  
4 stycznia 2013

Zestawy pytań i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

questionmark
Przedstawiamy zestawy pytań i odpowiedzi dotyczące konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2012/2013 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Materiał będzie sukcesywnie uzupełniamy danymi z przeprowadzonych konkursów po ich zakończeniu.
2 stycznia 2013

Staże dla nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

fundacja hereditas
Fundacja Hereditas zaprasza nauczycieli szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w 3. edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.