19 września 2012

Plebiscyt „Pokażcie klasę” również dla klas ze szkół ponadgimnazjalnych!

alt
W imieniu „Gazety Lubuskiej” i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w plebiscycie uczniowskim „Pokażcie klasę”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnych, najbardziej zgranych i najsympatyczniejszych klas w naszym regionie, a także promocja tych szkół, które dbają o wpojenie młodym ludziom wartości niezbędnych w dorosłym życiu.  
14 września 2012

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 – materiały informacyjne.

alt
Uprzejmie informujemy, że aktualnie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Kształcenie i Kadra - nadzór pedagogiczny, do każdego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013, zostały zamieszczone materiały adresowane do dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców i organów prowadzących.
5 września 2012

Plebiscyt uczniowski „Pokażcie klasę”!

alt
W imieniu „Gazety Lubuskiej” zapraszamy szkoły i placówki województwa lubuskiego do udziału w trzeciej edycji plebiscytu uczniowskiego „Pokażcie klasę”. Jego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnych, najsympatyczniejszych klas w regionie, a także promocja tych szkół, które dbają o wpojenie młodym ludziom wartości niezbędnych w dorosłym życiu. Na najlepsze klasy i ich wychowawców czekają atrakcyjne nagrody.   Klasy prosimy zgłaszać do 30 września 2012 r. na adres: klasa@gazetalubuska.pl     W załączeniu: Zaproszenie do udziału w plebiscycie    
3 września 2012

List Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas dla uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i rodziców

alt
Pobierz treść Listu Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego   Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice,
przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To również czas realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni, zdobywania umiejętności istotnych dla Waszego rozwoju i przyszłej drogi życiowej.
Szkoła potrzebuje czasu, w którym będzie się mogła skupić na działaniach podejmowanych z myślą o przyszłości swoich uczniów i lepszym wykorzystaniu ich możliwości.
3 września 2012

List p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

alt
Pobierz treść Listu p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Rodzice i Uczniowie, Przyjaciele Lubuskiej Oświaty, Przedstawiciele Organów Prowadzących, Związków Zawodowych,   W dniu dzisiejszym inaugurujemy uroczyście w szkołach i placówkach województwa lubuskiego nowy rok szkolny 2012/2013. Skończył się okres letniej przerwy. Mam nadzieję, że upłynęła ona pod znakiem wypoczynku i pozwoliła na nabranie sił do pracy.   Wspólnie kreślimy nowe plany, podejmujemy się nowych wyzwań. Zastanawiamy się jak najlepiej zrealizować - stawiane przed nami wszystkimi - zadania. Pytamy o szanse i zagrożenia związane z modelem funkcjonowania edukacji.
31 sierpnia 2012

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013

alt
Informuję, że Wojewódzka Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2012/2013 odbędzie się w Kłodawie. W uroczystości weźmie udział p. Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marcin Jabłoński, Wojewoda Lubuski oraz Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Rozpoczęcie Inauguracji zaplanowane jest na godzinę 1100 w Zespole Szkół w Kłodawie, ul. Szkolna 1.   Przed uroczystościami, o godzinie 900 w miejscowym Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej Jego Ekscelencja ks. bp dr Stefan Regmunt odprawi Mszę Św.  
23 sierpnia 2012

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
21 sierpnia 2012

Rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  
16 sierpnia 2012

Nie mamy czasu na nudę. Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną

alt
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach prezentujemy przykład dobrej praktyki –  Nie mamy czasu na nudę. Zajęcia organizowane przez świetlicę szkolną    Głównym celem działania  świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom w czasie pozalekcyjnym.  Jakość tej opieki i oferta  powinna być różnorodna i bogata, by zaspokoić wymagających klientów, którymi są rodzice i uczniowie; ciekawi świata, chcący aktywnie spędzać swój czas,
15 sierpnia 2012

Rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA, MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży