28 września 2020

Organizacja konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021.

W bieżącym roku szkolnym ze względu na epidemię zwiększy się zakres czynności jakie będą musiały być przeprowadzone w szkołach w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Proszę o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami w w/w sprawie oraz aktywne włączenie się do udziału w tym przedsięwzięciu. Regulaminy, informacje oraz inne materiały dotyczące konkursów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w zakładce „Konkursy przedmiotowe”. Organizacja I i II etapu tegorocznej edycji leży w kompetencji Państwa Dyrektorów. Proszę o śledzenie strony internetowej kuratorium, na której przekazywane zostaną szczegóły dotyczące organizacji konkursów w nowym roku szkolnym. Całość czynności będzie prowadzona na platformie poświęconej konkursom podobnie jak w roku ubiegłym.  https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/

Szkoły posługują się loginami i hasłami do aplikacji Elektroniczny System Konkursów Przedmiotowych (ESKP). Dla szkół podstawowych, które nie posiadają dostępu do platformy zostaną utworzone nowe loginy i hasła, po uprzedniej rejestracji przez te placówki na stronie ESKP.

System aktywowany zostanie do 14 grudnia 2020 r. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt z administratorem systemu e-mail: l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl