22 marca 2021

Organizacja III etapu (wojewódzkiego) Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

Na podstawie § 11ga ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, konieczne stało się wprowadzenie zmian i doprecyzowanie regulaminów dotyczących organizacji etapów III (wojewódzkich) konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się ze znowelizowanymi regulaminami opisującymi organizację etapu III zamieszczonymi w § 10 wszystkich konkursów. Treść regulaminów została ujednolicona i znajduje się w pełnym brzmieniu w załącznikach poniżej. Terminy przeprowadzenia konkursów nie ulegają zmianie.

Załączniki

Regulamin konkursu biologia 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 383 KB
Regulamin konkursu chemia 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 245 KB
Regulamin Konkursu fizyka 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 329 KB
Regulamin Konkursu geografia 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 340 KB
Regulamin Konkursu historia 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 325 KB
Regulamin Konkursu język angielski 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 510 KB
Regulamin konkursu język francusk 2020_2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 327 KB
Regulamin Konkursu język niemiecki 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 322 KB
Regulamin konkursu język polski 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 329 KB
Regulamin konkursu matematyka 2020-2021 finał
Data: 2021-03-22, rozmiar: 325 KB