12 września 2019

Olimpiada Statystyczna

W roku szkolnym 2019/2020 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz czwarty organizuje Olimpiadę Statystyczną.

 

Jest to ważna inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji. Udział w Olimpiadzie Statystycznej jest dla młodzieży znakomitą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz motywacją do pogłębiania wiedzy w zakresie statystyki.

 

W ubiegłorocznej III edycji wzięło udział 3 000 uczniów z 325 szkół z całej Polski, a od 2016 r. w Olimpiadzie Statystycznej uczestniczyło ponad 8 500 osób. Od bieżącego roku szkolnego Olimpiada Statystyczna jest wpisana na listę olimpiad wspieranych i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji na temat Olimpiady można odnaleźć pod adresem: http://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl.

Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Komitetu Głównego, tel. 22 608 36 98, 22 449 40 58, 22 449 41 59, 22 449 40 10, 22 608 31 12, mail: olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl.