4 grudnia 2018

Olimpiada Statystyczna

Na prośbę Głównego Urzędu Statystycznego przypominamy, że termin zgłaszania uczniów do udziału w Olimpiadzie Statystycznej upływa 3 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące trzeciej edycji olimpiady znajdują się na stronie internetowej:

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/index.html