25 października 2022

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do wszystkich uczennic i uczniów szkół podstawowych zainteresowanych informatyką, a w szczególności programowaniem.

Pierwszy etap rozpoczął się 26 września 2022 r. i potrwa do 5 stycznia 2023 r. Polega on na samodzielnym, zdalnym rozwiązywaniu zadań programistycznych przez zarejestrowanych uczestników oraz na teście wiedzy informatycznej, który odbędzie się w szkole ucznia (pod opieką nauczyciela).

Sześć zadań programistycznych podzielonych jest na dwie grupy. Zadania otwarte pozwolą uczniom na zdalne zapoznanie się z wynikiem i ewentualne wprowadzenie poprawek. Wyniki zadań w formule zamkniętej uczniowie poznają dopiero po zakończeniu I etapu olimpiady. Zadania mogą być rozwiązywane przez cały czas trwania I etapu. Do zdobycia jest 600 punktów za zadania programistyczne i 200 punktów za test wiedzy. Uczniowie samodzielnie decydują, które zadania podejmą się rozwiązać i czy będą uczestniczyć w teście. Podjęcie się wszystkich wyzwań zwiększa ich szansę na awans do II etapu olimpiady.

Finaliści i laureaci Olimpiady otrzymują celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z informatyki i są przyjmowani do wybranych szkół ponadpodstawowych w całym kraju poza zwykłym postepowaniem kwalifikacyjnym. Więcej informacji znajduje się na stronie www.oij.edu.pl