21 października 2019

Ogólnopolskie szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą”

Szanowni Państwo

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko
z cukrzycą”, które jest skierowane do wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Zespole Szkół nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Taczaka 1 w godzinach 10:00-14:00

Organizatorem szkolenia jest Lubuski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświat w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkolenie poprowadzi Pani dr n. med. Małgorzata Urbańska – Kocińska, która pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Rejestracja: http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje

Efektem szkolenia będzie przygotowanie wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej do sprawowania opieki nad uczniem z cukrzycą. Szkolenie wzmocni kompetencje pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole. Efektem długofalowym szkolenia będzie zapewnienie dzieciom z cukrzycą uczęszczającym do szkół harmonijnego rozwoju, w tym rozwoju umiejętności społecznych kształtowanych w grupie rówieśniczej. Ważnym elementem szkolenia będzie wskazanie możliwości i zasad współpracy pracowników oświaty z rodziną dziecka oraz pracownikami ochrony zdrowia, warunkujące kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka.

Poniżej zamieszczamy ramowy program szkolenia.

Lp. Blok tematyczny Treści
1. Informacje ogólne o cukrzycy 1.    Istota schorzenia (definicja, typy, cukrzyca jako choroba przewlekła, niezakaźna, obecnie niewyleczalna).

2.    Objawy cukrzycy.

3.    Sposoby diagnozowania.

4.    Leczenie cukrzycy w początkowej fazie choroby

2. Leczenie i postępowanie 1.    Leczenie insuliną (w tym: sposoby podawania – pen, pompa insulinowa).

2.    Dieta w cukrzycy (wymienniki).

3.    Aktywność fizyczna.

4.    Samokontrola (pomiar poziomu glukozy).

3. Powikłania cukrzycy 1.    Hipoglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie.

2.    Hiperglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie

 4. Dziecko z cukrzycą

w szkole

1.    Zasady współpracy z rodzicami.

2.    Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą
w przedszkolu i w szkole (specyficzne trudności wynikające ze stanu zdrowia;  kontakt z rówieśnikami).

3.    Jak przedszkole i szkoła mogą wspierać dziecko z cukrzycą (zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu – min. „kącik dla dziecka”, możliwość podawania leków przez nauczyciela w szkole, bezpieczeństwo dziecka podczas wycieczek szkolnych i wypoczynku).

Szkolenie dla uczestników  jest nieodpłatne. Organizatorzy szkolenia nie pokrywają kosztów podróży uczestników.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić swój udział rejestrując się pod poniższym linkiem. Ilość miejsc ograniczona.

Rejestracja będzie aktywna do 8 listopada 2019 r. do godz. 15.00.