2 grudnia 2022

Ogólnopolskie Górowskie Konkursy Informatyczne w roku szkolnym 2022/2023

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku szkolnym 2022/2023 zaprasza do udziału  w konkursach informatycznych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

  • XXIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych;
  • XXIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych;
  • VIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w kategorii kodowania w aplikacji Scratch;
  • XXI Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny on-line dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8, ponadpodstawowych i klas ponadgimnazjalnych „Komputery i ludzie” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”.

Cele konkursów zakładają kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży , a także rozwijanie zainteresowań informatycznych.

Link do strony internetowej organizatora: https://www.pcdn.edu.pl

Załączniki