11 października 2021

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.

Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 25 – 27 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2021 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Prosimy o przekazanie informacji o Turniejach podległym szkołom i zamieszczenie ich
na stronie internetowej Kuratorium. Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w turniejach.

Więcej informacji na stronie: https://zsz5.edupage.org,  tel: 71 798 69 34 fax 71 798 44 34,

email : komitetgłownyturnieju@interia.pl.