15 lutego 2019

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019”

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów.

Finał odbędzie się 19 X 2019 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 18 w godzinach 11.00-18.00. Warunkiem udziału jest nadesłanie w terminie do 14 VI 2019 r. samodzielnie napisanych utworów literackich nigdzie wcześniej niepublikowanych.

Szczegółowych informacji organizator udziela telefonicznie: (33) 499-08-13 oraz pod adresem lipa@sm-zlotelany.pl.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.sckbest.pl