23 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 1. są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce,
 2. są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 3. do dnia 1 czerwca 2022 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia,
 4. realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
 • nauki ścisłe
 • nauki humanistyczne
 • sztuki plastyczne
 • muzyka instrumentalna
 • śpiew (różne formy muzyki)
 • taniec (różne formy tańca)
 • sport

Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia powinna zostać przesłana na adres organizatora do dnia 11 lipca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Szczegóły w załączonym Regulaminie

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2022 r. jest realizowany w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Załączniki

karta-zglosz-2022
Data: 2022-06-23, rozmiar: 30 KB
regulamin-2022
Data: 2022-06-23, rozmiar: 50 KB