15 października 2021

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs składa się z trzech etapów: etap I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski. Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Wojewódzki Koordynator Konkursu
Aleksandra Klimczak
e-mail: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl
tel. 95 725 50 34

Załączniki:
Regulamin
Cele Konkursu
Informacje dotyczące etapów

Załączniki