7 lutego 2023

Ogólnopolski Konkurs na grę edukacyjną o Janie Pawle II

Laboratorium św. Jana Pawła II działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza po raz kolejny uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt gry planszowej związanej z życiem i dziedzictwem Papieża Polaka.

Na prace organizatorzy czekają do 15 kwietnia 2023 r.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy wysłać w kopercie na poniższy adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Teologiczny
„Laboratorium św. Jana Pawła II”
ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń
z dopiskiem: „Gra o niebo”.

lub drogą mailową lab_jp2@umk.pl z tematem: „Gra o niebo_projekt”

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji o Konkursie na stronie:
www.jp2.umk.pl