10 listopada 2022

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczna manufaktura”.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczna manufaktura”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki:

https://www.snm.edu.pl/p/konkursy-plastyczne-snm.html