7 stycznia 2021

Ogólnopolski konkurs Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury.

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

Celem konkursu jest m.in.: propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną, uświadomienie wagi poświęcenia i permanentnej determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu, kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, czy rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

W konkursie wyodrębniono siedem tematów:

1)         Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz

2)         Ignacy Jan Paderewski – kompozytor

3)         Ignacy Jan Paderewski – polityk, mąż stanu i filantrop

4)         Ignacy Jan Paderewski – tournée i podróże

5)         Ignacy Jan Paderewski – ikona i mecenas sztuki i architektury

6)         Ignacy Jan Paderewski – inspiracja dla twórców

7)         Ignacy Jan Paderewski – patronem (odznaczenia, nagrody, tytuły)

 

W organizację włączyły się również: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, których przedstawiciele wspomagają konkurs od strony merytorycznej. Będą również oceniać uczestników w poszczególnych kategoriach.

Konkurs wspierają także: Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Radę Artystyczną oraz jury konkursu w kategorii I – pianista wirtuoz tworzą tak wybitne osoby jak: Karol Radziwonowicz, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń, Wojciech Świtała, Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska.

Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.

Pula nagród wynosi 25 000 zł. Organizatorzy przewidzieli też nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu: http://wre.ko.poznan.pl/paderewski/
Termin zgłoszeń do 20 stycznia 2021 r.

 

Osoba do kontaktu:

Pan Rafał Stanisław Renz

Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu

„Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

tel. 780 386057

e-mail: Paderewski@ko.poznan.pl

 

Załączniki