19 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Zachęcamy młodzież w wieku od 14 lat do 17 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Plastycznym na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”.

Praca powinna  upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych, którego krótki opis i datę wydarzenia należy dołączyć do pracy (na oddzielnej kartce, druk komputerowy).

Pracę należy wykonać dowolną techniką na formacie A3. Prace należy przesyłać do dnia 28.02.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 915-102 Białystok z dopiskiem: Konkurs.

W załączeniu regulamin konkursu.

 

Załączniki

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Cichociemni
Data: 2017-12-19, rozmiar: 17 KB