13 listopada 2020

Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60. i 70.

Klub 2012 przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich w Wyszkowie zaprasza do udziału w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60. i 70. pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”, popularyzującym polską piosenkę oraz polskich autorów i kompozytorów tworzących w latach 60.
i 70.

W festiwalu może wziąć udział młodzież od lat 14 (soliści i zespoły). Wykonawca przygotowuje trzy polskie piosenki z lat 60. i 70., zachowując oryginalną linię melodyczną.

Regulamin festiwalu jest dostępny na stronie: http://klub2012.com.pl/regulaminy/