22 lutego 2019

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” jest jednym z elementów działań promocyjno-edukacyjnych Policji w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która przypada w 2019 roku.

 • UCZESTNIKAMI KONKURSU MOGĄ BYĆ:

 

 1. policjanci,
 2. pracownicy Policji,
 3. rodziny policjantów i pracowników Policji,
 4. uczniowie klas mundurowych,
 5. członkowie stowarzyszeń związanych z Policją,
 6. kółka zainteresowań prowadzone przez policjantów lub pracowników Policji,
 7. kółka zainteresowań, których członkami są: policjanci, pracownicy Policji, rodziny policjantów i pracowników Policji.

 

 • CELE KONKURSU:
 • upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji,
 • kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym,
 • ORGANIZATOR OGÓLNOPOLSKI: Komenda Główna Policji,
 • ORGANIZATOR WOJEWÓDZKI: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,
 • MIEJSCE I DATA SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PRAC KONKURSOWYCH:

prace konkursowe, wraz z załącznikami, można złożyć osobiście w siedzibie organizatora wojewódzkiego pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Wydział Komunikacji Społecznej
ul.
Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wlkp.,

przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat.wks@go.policja.gov.pl w terminie do 29 marca 2019 r.,

 • TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU ZGŁOSZONYCH PRAC KONKURSOWYCH:

4 – 5 kwietnia 2019 r.  – Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.,

 • TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

10 kwietnia 2019 r. – wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej lubuskiej Policji www.lubuska.policja.gov.pl w aktualnościach oraz w banerze: Ogłoszenie Konkursowe. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” (w sekcji banerowej po prawej stronie), 

 • NAGRODY: nagrodą główną dla zwycięzcy eliminacji wojewódzkich w każdej kategorii konkursowej jest uzyskanie kwalifikacji do ogólnopolskiego finału konkursu.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne w załączonym Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej lubuskiej Policji  www.lubuska.policja.gov.pl w aktualnościach oraz w banerze Ogłoszenie Konkursowe.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-02-22, rozmiar: 101 KB
Regulamin konkursu - załącznik nr 1
Data: 2019-02-22, rozmiar: 26 KB
Regulamin konkursu - załącznik nr 2
Data: 2019-02-22, rozmiar: 47 KB
Regulamin konkursu - załącznik nr 3
Data: 2019-02-22, rozmiar: 36 KB