6 lutego 2020

Ogólnoeuropejski konkurs dla szkół pn. Nagroda Jana Amosa Comenius’a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej

Komisja Europejska po raz pierwszy organizuje ogólnoeuropejski konkurs dla szkół im. Jana Amosa Comenius’a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i ma na celu podkreślenie znaczenia nauki i nauczania o Unii Europejskiej w młodym wieku. Jest także sposobem wyróżnienia szkół, które pomagają uczniom w ciekawym i inspirującym poznaniu Unii Europejskiej.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia w terminie do dnia 6 lutego 2020 r. wniosku, którego integralną częścią jest materiał wideo. Wyróżnione szkoły otrzymają nagrodę w wysokości 8000 euro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_en