12 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z doradztwa edukacyjno-zawodowego” Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, zaprasza nauczycieli z każdego powiatu do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” i skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego, nauczycieli kształcenia zawodowego posiadających kursy lub szkolenia z obszaru doradztwa zawodowego, osób zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego.

Zgłoszenia wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem na kopercie Zgłoszenie-trener lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Zachęcamy do udziału w projekcie i wysyłania zgłoszeń, zgodnie z załączonym ogłoszeniem o naborze.

Załączniki

Załacznik 1. Wymagania wobec kandydatów.
Data: 2018-02-12, rozmiar: 61 KB
Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy.
Data: 2018-02-12, rozmiar: 66 KB
Załącznik 3. Deklaracja o współpracy.
Data: 2018-02-12, rozmiar: 85 KB
Załącznik 4. Oświadczenie uczestnika projektu.
Data: 2018-02-12, rozmiar: 104 KB