28 października 2020

Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym
corocznie 20 listopada, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla uczniów
wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne
o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości
i zabawy, które pełni przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Podczas różnych
związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym, że jakie prawa im
przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Warto podkreślać przy tym
istotną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować
działania mające na celu ich ochronę. Idea upowszechnienia wiedzy na temat praw dziecka
w formie konkursu plastycznego wynika też z potrzeby zachęcenia dzieci do dodatkowych
aktywności pozalekcyjnych w domach z uwagi na panujący obecnie, trudny czas pandemii.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 15 grudnia 2020 r.
zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia
wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora (lub autorów) i
informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.p

 

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace plastyczne autorstwa uczniów
w każdej z kategorii wiekowych (najlepsze zdaniem osób oceniających prace na poziomie
szkoły). Organizatorzy ustalili trzy kategorie wiekowe. Dwie dotyczą szkół podstawowych:
kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace mogą być
wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Załączniki