19 września 2018

Oferta edukacyjna Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do korzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej na rok szkolny 2018/2019 dostępnej na stronie internetowej http://muzeumlubuskie.pl/edukacja/

Na listopad zaplanowano otwarcie dwóch wystaw czasowych w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3:

– „Niepodległość i pamięć narodowa 1918-2018” – wystawa planszowa o charakterze edukacyjnym, skierowana do uczniów szkół podstawowych, poruszająca tematykę drogi do niepodległości oraz symboli narodowych, ekspozycję wzbogacą muzealia z dziedziny medalierstwa oraz pamiątki po majorze Tadeuszu Beresie

– „Twój Znak – Twój Dom. Wizerunek Orła Białego w świadomości zbiorowej Polaków” – wystawa interdyscyplinarna, poświęcona motywom godła polskiego funkcjonującego w ujęciach artystycznych, w sztuce użytkowej, grafice, w rzemiośle artystycznym, etnografii, okolicznościowych pamiątkach oraz w masowej przestrzeni publicznej.

Pod kątem ww. wystaw zostaną przygotowane lekcje/ warsztaty muzealne (w zależności od zapotrzebowania).

Ponadto na sezon 2018-2019 zaplanowano cykl wykładów w ramach „Gorzowskich Konwersatoriów Muzealnych” – zaproszenie w załączeniu. Wykłady te mogą zostać powtórzone dla uczniów, jeśli będzie taka potrzeba.

Istnieje możliwość przygotowania oraz poprowadzenia lekcji muzealnej na miejscu w szkole, w zależności od zainteresowania w zakresie historii oraz dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, ochrony zabytków, konserwatorstwa.