21 października 2021

Oferta edukacyjna „Moje finanse”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad 100 krajach. Pierwsza taka placówka powstała w 1919 roku w Stanach Zjednoczonych. Są w tej chwili największą organizacją JA w Unii Europejskiej pod względem liczby uczniów objętych programami.

Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 8 milionów uczniów z całej Polski. W roku szkolnym 2020/21 uczestniczyło w nich 234 422 młodych ludzi.

Program „Moje finanse” skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego – ekonomicznego, a także budowanie swojej przyszłości zawodowej.

Program „Moje finanse” wpisuje się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie Prawo oświatowe, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej, w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEiN na rok szkolny 2021/22, w tym pkt 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczenie się dorosłych. Wpływa na rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji społecznych przy realizacji projektów edukacyjnych.

Uczestnicy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny oraz dostęp do platformy edukacyjnej. Istotnym elementem programu są bezpłatne warsztaty edukacyjne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przygotowujące ich do realizacji programu w szkołach. Co roku w programie bierze udział około 1600 nauczycieli z całej Polski. Program objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Finansów.

Koordynatorem programu jest Joanna Andrzejewska. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie:

https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/O-programie