13 maja 2020

ODN w Zielonej Górze zaprasza do współpracy przy tworzeniu nowej oferty edukacyjnej.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przygotowując ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa preferencji w zakresie doskonalenia zawodowego. Zebrane informacje pomogą wyodrębnić priorytety szkoleniowe i zwiększyć trafność oferowanych form doskonalenia.

Dziękujemy za współpracę!

Potrzeby edukacyjne dyrektora szkoły/placówki

https://forms.gle/ijM3foCKfLkepZhg9

 

Potrzeby edukacyjne nauczyciela

https://forms.gle/eJ2UH14Aj686oAmr9