18 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach oraz . Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Szczegóły na stronach MEiN oraz CKE:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-3-do-16-marca-tzw-probne-egzaminy-maturalne-organizowane-przez-centralna-komisje-egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/informacje-o-testach-diagnostycznych-probny-egzamin-osmoklasisty-i-maturalny/