16 października 2020

Obchody Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zachęca do organizowania we własnym zakresie terytorialnym i tematycznym spacerów krajobrazowych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów 20 października Dnia Krajobrazu. Głównym tematem tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu jest Drzewo w krajobrazie.

Spacery krajobrazowe, organizowane w ramach akcji, powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Wydarzenia z okazji obchodów Dnia Krajobrazu należy zgłaszać poprzez formularz udostępniony na stronie: www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020.