16 października 2020

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2020 w województwie lubuskim.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się z zachowanie środków bezpieczeństwa spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. 12 października 2020 r. w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda oraz 14 października 2020 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi wyróżniający się nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę.

Uroczystości rozpoczęte zostały krótkimi koncertami uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze i im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym.  Ze względu na ograniczenie ilości osób mogących uczestniczyć w uroczystości Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty przekazane zostały bezpośrednio do szkół i placówek nagrodzonych osób.