24 września 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiany w statusie zawodowy nauczyciela

21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.

Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przygotowanych przez MEiN propozycji. Przedstawiciele związków zawodowych mają czas do 8 października do ustosunkowania się do tych kwestii.

Więcej szczegółów na stronie MEiN:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauczyciel-dla-ucznia–zmieniamy-status-zawodowy-nauczyciela