6 lipca 2016

Narady dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego

logo koSzanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek województwa lubuskiego

 

Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego na naradę dotyczącą wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 oraz organizacji roku szkolnego 2016/2017.

 Terminy i miejsca narad zamieszczone zostały w załączniku.

 

Prezentacje z narad:

Przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne, w tym CKU, CKP, ODiDZ

Placówki (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, bursy, szkoły i placówki specjalne, placówki o specyficznych zadaniach statutowych)

 

Oferty lubuskich placówek doskonalenia nauczycieli:

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – przedszkola

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – szkoły

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze