29 grudnia 2021

Konkurs fotograficzny – Bezpieczne ferie

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Działań Prewencyjnych „Bezpieczne ferie 2022”, w celu promocji zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku zimowego, organizuje konkurs fotograficzny pn. „Bezpiecznie w ferie”, adresowanego do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego. Współorganizatorem konkursu są: Wojewoda Lubuski, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konkursu jest: propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku zimowego, edukacja i popularyzacja wiedzy wśród dzieci na temat zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu, ograniczenie wypadków podczas zimowych zabaw.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej fotografii poruszającej tematykę promującą bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych. Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać prace wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 04 lutego 2022 r. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej na adres internetowy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. sekretariat.prew@go.policja.gov.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

Załączniki

Karta zgłoszenia
Data: 2021-12-29, rozmiar: 19 KB