18 września 2013

„Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”

nakarm glodnegoFundacja „Być Bardziej” powstała pod koniec 2012 roku. Jej celem jest propagowanie postawy dobroczynnej, kształtowanie ludzkich postaw i praw w oparciu o wartości i normy ogólnoludzkie, ale przede wszystkim pomoc niedożywionym dzieciom i młodzieży. W tym celu w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziliśmy pilotażową edycję programu „Nakarm Głodnego. Szczęśliwe dziecko z pełnym brzuszkiem”, w ramach którego dzieci i młodzież ze szkół na Mazowszu otrzymywało w 11 semestrze (od lutego do czerwca) stypendia obiadowe. www.nakarmglodnego.pl

 

W nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014 pragniemy rozszerzyć akcję na kolejne województwa. Chcemy, aby żadne dziecko nie chodziło głodne. Głód bowiem, oprócz konsekwencji zdrowotnych, pociąga za sobą negatywny wpływ na edukację. Niedożywionym uczniom trudniej jest się skupić, chodzą oni apatyczni i osłabieni oraz nie wykorzystują w pełni swoich możliwości intelektualnych. Często nie posiadają także podstawowych przyborów szkolnych, które mogłyby ułatwić im naukę (książki, zeszyty, przybory geometryczne i plastyczne itp.).