14 lutego 2019

Nadzór dyrektora szkoły nad kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów – narada dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego.

07 lutego 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie odbyła się narada dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego, organizowana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Celem  spotkania było wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zarządzania oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia. W naradzie wzięli udział dyrektorzy  Zespołów Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych województwa. Spotkanie otworzyła Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, która przywitała dyrektorów  i zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu Pani Kurator podziękowała za zaangażowanie w podejmowane działania związane z podnoszeniem jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkołach i placówkach województwa, w sposób szczególny za działania związane z obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Bielawski – starosta powiatu wschowskiego oraz Pani  Marta Panicz-Szajnkenig – wiceburmistrz Wschowy. Pan Andrzej Waldman – dyrektor SOSW we Wschowie zaprezentował działalność ośrodka.

W dalszej części spotkania poruszano tematykę związaną z  kształceniem kompetencji kluczowych w świetle zmian w podstawie programowej, wewnątrzszkolnym system doradztwa zawodowego i praktykami  wspomaganymi  w SPDP. Przedstawiono dyrektorom założenia projektu pilotażowego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.

 

Załączniki

NARADA WSCHOWA - ROZWÓJ KOMPETENCJI UCZNIÓW
Data: 2019-02-15, rozmiar: 3 MB

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa