8 listopada 2019

Nabór do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Centrum Bajki w Pacanowie przeprowadza rekrutację do kolejnej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada. Dziecięcą Radę Programową w Pacanowie będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7-14 lat. Na drodze rekrutacji wyłonione zostanie 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność. Dodatkowymi członkami będą 3 najbardziej zaangażowane osoby z drugiej kadencji Rady Programowej, które zgodnie
z regulaminem, zostaną nominowane przez Organizatora przedsięwzięcia.

Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki.

Udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na E-mail: oferta@pacanow.eu

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel: 41 367 50 88 wew. 23