12 lutego 2020

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 roku.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 80 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2020-2022),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 80 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w trzydniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach doszkalających,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia,
 • wezmą udział w seminarium podsumowującym projekt.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.skef.pl