30 września 2021

Miejsca organizacji oraz siedziby komisji rejonowych konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022

Przedstawiamy Państwu miejsca rozgrywania etapów rejonowych i siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Miejsca zawodów wojewódzkich wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie na dwa tygodnie przed datą rozegrania etapu wojewódzkiego danego konkursu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną ustalenia i regulaminy konkursów mogą ulec zmianom.

Załączniki