8 września 2022

Międzynarodowy konkurs literacki i plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu […]”.

Kierując się tymi słowami św. Jana Pawła II, chcielibyśmy zaproponować Państwu zorganizowanie konkursu literackiego i plastycznego na temat „Polska – ojczyzna, którą w sercu noszę”. Konkurs miałby być przeprowadzony w szkołach podstawowych i średnich według zasad ustalonych przez te placówki. Wydawnictwo Poligraf zaś zobowiązuje się do opublikowania nagrodzonych prac.

Organizatora interesuje portret ojczyzny widziany oczami naszych dzieci, szczere spojrzenie młodego pokolenia na kraj, w którym przyszło im żyć, co chciałyby zrobić dla ojczyzny, co im się nie podoba. Jak chciałyby to zmienić, jakie mają uczucia do Polski, jaką chciałyby mieć ojczyznę? Jednym słowem, młodzi Polacy myślą o Polsce.

Konkurs dotyczy prac literackich i plastycznych. Zachęcamy wychowawców oraz nauczycieli języka polskiego i plastyki do zainteresowania dzieci konkursem. Naszym marzeniem jest, by każdy z uczniów mógł się wyrazić, by konkurs przybrał formę zadania domowego i dotarł też do tych, którzy niechętnie ujawniają swoje talenty, a mają potencjał. Prace zgłaszane na konkurs literacki obejmują krótkie formy, tj. wiersz, opowiadanie, esej, zaś te zgłaszane na konkurs plastyczny mogą być plakatem, rzeźbą, rysunkiem, kolażem itp. Szkoła wyłania spośród zgłoszeń dwie zwycięskie prace literackie i dwie plastyczne. Jedną parę wybiera grono pedagogiczne lub jury, drugą uczniowie.

Prace laureatów w ramach nagrody zostaną opublikowane w publikacji: Młodzi Polacy o Polsce. Antologia utworów laureatów konkursów literackiego i plastycznego „Ojczyzna, którą w sercu noszę”.

Dodatkowo Wydawnictwo Poligraf wybierze spośród nagrodzonych prac jedną literacką, która ozdobi okładkę książki z pracami plastycznymi, oraz dwie plastyczne, które ozdobią okładkę z pracami literackimi. Publikacje będą przygotowane w formacie A4, w twardej płóciennej oprawie z obwolutą i będą dostępne w sprzedaży między innymi w księgarniach stacjonarnych oraz w księgarniach internetowych, na przykład https://oceanksiazek.pl/. Laureaci już na zawsze trafią pod strzechy naszych domów!

Publikacji nagrodzonych prac będzie towarzyszyć zdjęcie autora oraz wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego, a także herb i dane szkoły.

Konkurs zgodził się objąć patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się pod adresem:

https://wydawnictwopoligraf.pl/szkoly/

Załączniki

Regulamin konkursu literackiego
Data: 2022-09-08, rozmiar: 29 KB
Regulamin konkursu plastycznego
Data: 2022-09-08, rozmiar: 30 KB