6 lutego 2020

Międzynarodowe seminarium eTwinning – Bad Kreuznach, Niemcy

Krajowe Biuro eTwinning zaprasza nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na bilateralne seminarium eTwinning connects regions – living partnerships in the „Four region network“ organizowane przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 18-21 marca 2020 r. w Bad Kreuznach, Niemcy.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach o dowolnym profilu, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-18 lat:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning)
  • nauczycieli dowolnych przedmiotów, pracujący z uczniami w wieku 10-18 lat
  • nauczycieli komunikujących się w języku angielskim i niemieckim
  • Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim i języku niemieckim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 lutego 2020 (godz. 23:59).

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej eTwinning (https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-etwinning-connects-regions-living-partnerships-in-the-four-region-network/)