23 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące kompetencji obywatelskich uczniów, prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).  Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych na temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów.

Główny etap badania ICCS 2022 w Polsce odbędzie się w marcu i kwietniu 2022 roku.
W badaniu wezmą udział uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Wylosowanych zostanie 170 szkół podstawowych z całej Polski.

Badanie ICCS jest dobrowolne i anonimowe. W celu uzyskania reprezentatywnych danych o poziomie kompetencji polskich ósmoklasistów uczestnictwo wylosowanych szkół w badaniu jest niezwykle ważne.

Informacje o badaniu znajdują się na stronie instytutu (iccs.ibe.edu.pl) oraz na stronie IEA (www.iea.nl). Dodatkowych informacji udzieli Państwu zespół ICCS w Polsce,
e-mail: iccs@ibe.edu.pl.