24 lutego 2021

Materiały edukacyjne do przeprowadzenia w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Jednym z ważnych elementów Działania 22. Mobilność Programu jest wdrażany przez Fundusz projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie roli takich psów oraz znajomość zasad zachowania wobec osoby z psem przewodnikiem przez nas wszystkich.

W ramach projektu został opracowany pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności,a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących. Pakiet materiałów zawiera:

  1. Przewodnik do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 na temat: „Jaka jest rola psa przewodnika?”;
  2. Przewodnik do prowadzenia lekcji na godzinie wychowawczej w klasach 4-8 na temat: „Pies przewodnik wśród nas”.

Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy.

Przygotowane materiały sa zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Załączniki:

Przewodnik – klasy I-III

Przewodnik – klasy IV-VIII

 

Załączniki

przewodnik_klasy_1-3
Data: 2021-02-24, rozmiar: 2 MB
przewodnik_klasy_4-8
Data: 2021-02-24, rozmiar: 2 MB
karta-pracy-a_plus
Data: 2021-02-24, rozmiar: 4 KB
karta-pracy-b_plus
Data: 2021-02-24, rozmiar: 4 KB