14 października 2010

Lista uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu MEN „Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Informacje na temat szkoleń „Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

W związku z dużą ilością zgłoszeń ze strony dyrektorów szkół i placówek dotyczących kłopotów komunikacyjnych i organizacyjnych, utrudniających udział w szkoleniach, planując w wersji ostatecznej harmonogram szkoleń, uwzględniliśmy możliwość jednoczesnego uczestnictwa w nich  nauczycieli  i dyrektorów.

 

Zakres tematyczny 1- dniowego spotkania obejmuje trzy moduły:

  1. Moduł I: Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych – 1,5 godziny,
  2. Moduł II: Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – 1,5 godziny,
  3. Moduł III: Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – 1,5 godziny.

Wykaz osób zakwalifikowanych na szkolenie:

 

Lp.

Data szkolenia

Powiat, z którego dokonano zgłoszenia na szkolenie

1.

21.X.2010 r.

m. Gorzów Wlkp.

26.X.2010 r.

m. Gorzów Wlkp.

28.X.2010 r.

m. Gorzów Wlkp.

2.

27.X.2010 r.

m. Zielona Góra

3.XI.2010 r.

m. Zielona Góra

3.

21.X.2010 r.

gorzowski

22.X.2010 r.

gorzowski

4.

25.X.2010 r.

krośnieński

26.X.2010 r.

krośnieński

5.

29. X.2010 r.

międzyrzecki

5.XI.2010 r.

międzyrzecki

6.

6.XI.2010 r.

nowosolski

8.XI.2010 r.

nowosolski

7.

26.X.2010 r.

słubicki

28.X.2010 r.

słubicki

8.

26.X.2010 r.

strzelecko-drezdenecki

27.X.2010 r.

strzelecko-drezdenecki

9.

28.X.2010 r.

sulęciński

10.

4.XI.2010 r.

świebodziński

9.XI.2010 r.

świebodziński

11.

8.XI.2010 r.

wschowski

12.

28.X.2010 r.

zielonogórski

4.XI.2010 r.

zielonogórski

13.

3.XI.2010 r.

żagański

4.XI.2010 r.

żagański

10.XI.2010 r.

żagański

14.

10.XI.2010 r.

żarski

16.XI.2010 r.

żarski

18.XI.2010 r.

żarski